Để thay đổi thông tin cá nhân của mình, các phải hãy thực hiện theo các bước sau đây :

  1. Sử dụng email mà bạn đăng ký tài khoản gửi đầy đủ thông tin cũ (cmnd,tên tài khoản...) và thông tin mới cần đổi tới địa chỉ email  
  2. Chat yahoo tới một trong số các admin và báo vừa gửi mail yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân.
  3. Admin sẽ kiểm tra mail và kiểm tra thông tin.
  4. Admin thay đổi thông tin nếu tất cả thông tin bạn gửi là đúng.
  5. Không thay đổi thông tin trong các trường hợp cung cấp thiếu thông tin, thông tin không chính xác.
  6. Admin sẽ báo lại kết quả cho bạn qua yahoo hoặc email.

Lịch bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì định kỳ tất cả máy chủ là 7h00 đến 7h30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần Xem chi tiết

(Lưu ý :Chỉ tiếp nhận SMS)

Go to top