Kể từ ngày 12/11/2015 hệ thống sẽ bắt đầu áp dụng Giftcode tăng cường cho những Server mở trên 30 ngày kết hợp với Ưu đãi Tân thủ dành cho người chơi mới. Thông qua mức hỗ trợ này, BQT mong muốn người chơi mới sẽ dễ dàng hòa nhập với các nhân sỹ cũ hơn!

Hai chức năng này đã được cập nhật trong Hoàng Kiếm Lệnh Bài. Nhân sỹ nào thỏa mãn điều kiện sẽ thấy chức năng, ngược lại thì không thấy

 

I. CODE TĂNG CƯỜNG

PHẦN THƯỞNGLƯU Ý

-50 Hòa Thị Bích
-10000 Tiền Du Long
-Mảnh Luân Hồi Ấn x1000

-500 Chân nguyên Tu luyện đơn

-2000 Long văn ngân tệ

-Đồng hành 5 kỹ năng

-Bộ trang bị Long hồn hiệp ảnh

-9 Tiểu du long Danh Vọng Lệnh

-1 Huân Chương Anh Hùng

-1 Thần thú VIP 7 ngày

-Đẳng cấp lên 100

-Code này áp dụng kể từ ngày 12-11-2015
-Sau khi Server mở trên 30 ngày mới được phép đăng ký 
-Nhân sỹ tạo nhân vật sau khi server mở trên 30 ngày mới có thể nhận 

-Khi nhận yêu cầu Điểm tích lũy tiêu hao kỳ trân các tối thiểu 30 vạn

 

II. ƯU ĐÃI TÂN THỦ

 

NỘI DUNGLƯU Ý

-5000 mảnh ghép Ấn, thu phí 30 vạn đồng

-Lôi Đình Ấn hạn sử dụng 25 ngày(Không thể dùng tăng cấp)
-Hỗ trợ 50000 Tiền du long, thu phí 150 vạn đồng
-Hỗ trợ 500 vạn đồng khóa
-Level +3 cấp, yêu cầu cấp dưới 160 mới nhận được
-Mảnh tiềm năng + 500 Mảnh, thu phí 10 vạn đồng
-Chân nguyên tu luyện đơn + 1000 , thu phí 30 vạn đồng
-Hỗ trợ đục 01 lỗ 3 khi Tích lũy Kỳ trân các đạt trên 350 vạn đồng

 

-Hình thức hỗ trợ sẽ áp dụng thu phí là đồng thường
-Nhân sỹ tạo nhân vật sau khi server mở trên 30 ngày mới có thể nhận

Lịch bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì định kỳ tất cả máy chủ là 7h00 đến 7h30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần Xem chi tiết

(Lưu ý :Chỉ tiếp nhận SMS)

Go to top