Để Sever hoạt động ổn định, BQT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ các máy chủ. Các bạn sắp xếp, bố trí thời gian hoạt động hợp lý:

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN
THỜI GIAN
X
     
X
   
7H00-7H35

Lịch bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì định kỳ tất cả máy chủ là 7h00 đến 7h30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần Xem chi tiết

(Lưu ý :Chỉ tiếp nhận SMS)

Go to top