Do lượng người chơi tại 2 máy chủ Thái Cực Kiếm - Anh Hùng Kiếm không còn đông. Đồng thời cũng theo nguyện vọng giao lưu của nhân sỹ 2 server, BQT sẽ tiến hàng gộp 2 máy chủ làm một, để quý nhân sỹ có thêm cơ hội gặp gỡ-giao lưu thêm nhiều bằng hữu mới

*Thời gian: 22H00 - 23H50 ngày 19/03/2015 (Vào tối thứ 5)

*Miêu tả: Toàn bộ nhân sỹ bên server Anh Hùng Kiếm sẽ được chuyển hết sang Thái Cực Kiếm mà không cần đăng ký

*Hỗ trợ: Hình thức hỗ trợ chung cho tất cả nhân sỹ tạo mới nhân vật từ 02/01/2015(Không phân biệt máy chủ) là:

+3 Vạn tiền du long

+3000 Mảnh ghép Luân hồi ấn

+1000 Vạn đồng khóa

+Hỗ trợ nhận tại Lễ Quan server Thái Cực Kiếm sau khi chuyển hoàn tất

*Một số chú ý:

+Dữ liệu phu thê, bằng hữu, gia tộc, bang hội, cổ phần sẽ bị mất hết

+Nhân vật thu hồi vật phẩm đang đấu giá, vật phẩm thư trước thời hạn chuyển

+Mọi sự chậm trễ BQT không giải quyết

-Trong thời gian bảo trì chuyển nhân vật, trò chơi sẽ tạm thời gián đoạn trong vòng 2 giờ. Sau khi bảo trì hoàn tất, tất cả nhân sỹ đăng nhập tại máy chủ Thái Cực Kiếm với thông tin tài khoản ở máy chủ cũ.

 

 

Lịch bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì định kỳ tất cả máy chủ là 7h00 đến 7h30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần Xem chi tiết

(Lưu ý :Chỉ tiếp nhận SMS)

Go to top